Riksdagsledamöter starkt positiva till kooperation

Läs rapporten om riksdagsledamöters attityd och kunskap om kooperation här

 

I den här rapporten presenteras en undersökning där Ipsos, på uppdrag av Svensk Kooperation, har intervjuat 85 riksdagsledamöter om deras kunskap, erfarenhet och attityd till kooperation.

Resultatet visar tydligt att det finns stort engagemang och stöd för den kooperativa företagsformen hos riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna anser också att det är viktigt att det finns en diversitet av olika företagsformer, och att högskoleutbildningarna bör omfatta kunskap om alla företagsformer.