Svensk Kooperation välkomnar förslag till ny lag om ekonomiska föreningar

Den nya lag om ekonomiska föreningar som regeringen nu föreslår är mer modern, lättillgänglig och tydlig och är ett viktigt steg för mer jämlika förutsättningar mellan olika företagsformer och ökad mångfald i näringslivet. De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige.

– Vi på Svensk Kooperation välkomnar den nya lagen som ger kooperativa företag mer likvärdiga konkurrensvillkor. Det här är en lag som tar Sverige och näringslivet i en positiv riktning framåt mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande företagsklimat, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation.

De flesta kooperativa företag i Sverige drivs som ekonomiska föreningar, och omfattas av lagen om ekonomiska föreningar.

– Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Vi ser att det dock finns en stor okunskap om företagsformen och det vill vi ändra på. Den nya lagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anders Källström.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon presenterar idag regeringens förslag, under ett besök på ett lantbruk där också Svensk Kooperation medverkar.

Läs regeringskansliets pressmeddelande

Övrig press

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se