Kooperativt quiz

Alla vet ju vad ett kooperativ är. Eller? Testa dina kunskaper här.

Den kooperativa affärsmodellen föddes i början av 1800-talet. Den bygger på grundvärden som är högst relevanta än i dag och antalet kooperativa företag i Sverige blir allt fler.

Här kan du testa dina kunskaper om kund- och medlemsägda företag och vilken roll som svensk kooperation spelar i dag. Vi kopplar bort dressinen.

Starta quizzen


 • Ett kooperativt företag är vinstdrivande.

 • Svenska kooperativ drivs oftast som …

 • Ömsesidiga företag kännetecknas av att de ägs av sina kunder.
 Vad skiljer ömsesidiga från kooperativa företag?

 • Vilka var de första kooperationerna i Sverige?

 • Hur många kooperativa företag finns det i världen?

 • Vilka är de mest kooperativa länderna i världen?

 • Kooperativa företag har en högre överlevnadsgrad än andra företagsformer

 • Inom vilka områden startas de flesta kooperativen i Sverige idag?

 • Låt världen vetaShare on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter