Paul Christensson

Paul Christensson, vice ordförande Svensk Kooperation, vice ordförande LRF. Foto: Johanna Norin.