Ny skrift: Ömsesidiga företag – en del av det demokratiska näringslivet

Visste du att tre fjärdedelar av alla svenska hushåll har sin hemförsäkring hos ett ömsesidigt försäkringsbolag? Ömsesidiga företag är kundägda, demokratiska företag som utgör en betydande del av samhällsekonomin i Sverige. Nu släpper Svensk Kooperation en ny skrift som berättar mer om de ömsesidiga företagen och hur de bidrar till en sund utveckling av näringslivet i Sverige.

Ömsesidiga företag – en del av det demokratiska näringslivet är skriven av Mats Larsson, professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och Mikael Lönnborg, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Deras forskning visar att den ömsesidiga ägarformen gör att bolagen till exempel klarar finansiella kriser bättre, och skyddas mot utländska uppköp. Ömsesidigheten har också en stabiliserande inverkan på spekulativa marknader och skapar tillförlitlighet i försäkringssystemet. Kunderna – tillika ägarna – har också stora fördelar av ägarformen, då ömsesidiga företag har kundnytta som sin viktigaste prioritering.

I Sverige förekommer ömsesidiga företag enbart inom försäkringsbranschen. Flera av Sveriges största försäkringsbolag är just ömsesidiga och de utgör en betydande del av samhällsekonomin i Sverige. De nio största ömsesidiga försäkringsbolagens omsättningar (premieintäkt i sakförsäkring och premieinkomst i livförsäkring) var 193 miljarder kronor och företagen hade drygt 14 000 anställda år 2019.

Ömsesidiga företag styrs genom en demokratisk modell där kunderna utser den representativa församling som sedan röstar fram företagets styrelse. Dessa företag har kundnyttan som enda intresse, vilket innebär att verksamheten drivs affärsmässigt men vinsten är inte huvudmålet utan ses som ett medel.

Kooperativa och ömsesidiga företag liknar varandra på så sätt att båda är företagsformer som styrs demokratiskt. Men till skillnad från kooperativa företag som ägs av sina medlemmar så kännetecknas ömsesidiga företag av att de ägs av sina kunder. Varje enskild kund har lika stort inflytande i bolaget. Principen är enkel. En person, en röst.

Med skriften Ömsesidiga företag – en del av det demokratiska näringslivet vill Svensk Kooperation bidra till ökad kunskap om ömsesidiga företag i Sverige. Skriften är en förkortad version av boken Ömsesidig försäkring. Bolag, kunder och marknad av Mats Larsson och Mikael Lönnborg, utgiven på Dialogos förlag.