Ny kooperativ kod antas av många företag

Den nya kooperativa koden skapar ökad transparens och tydlighet om hur kooperativa och ömsesidiga företag fungerar, menar Anders Källström, ordförande för kodkommittén.

Den nya kooperativa koden som togs fram av Svensk Kooperation under 2019 har antagits av många företag på sina stämmor i år. Antagandet av denna kod är ett stort steg mot ökad öppenhet i det svenska näringslivet, och bidrar till en större transparens inom kooperativa och ömsesidiga företag. Anders Källström, ordförande för kodkommittén och ansvarig för utvecklingen och förvaltningen av koden, ser positivt på utvecklingen.

Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag – en historiskt unik kod som är till för alla kooperativa och ömsesidiga företag, oavsett bransch och storlek. Totalt tio stycken företag var först ut med att anta koden på sina stämmor under våren och sommaren i år. Dessa är KF, Lantmännen, HSB, Landshypotek, Folksam, LRF, Fonus, Riksbyggen, Coompanion Värmland och Norra Skog.

– Det är väldigt roligt att så många företag antagit koden redan i år – och vi vet också att fler är på gång framöver, berättar Anders. En gemensam kod betyder att den kooperativa sektorn som helhet får ökad transparens och tydlighet om hur kooperativa och ömsesidiga företag fungerar.

Vägledning för ökad tydlighet och demokrati

Den kooperativa koden ger vägledning för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag baserat på de etiska och värdemässiga utgångspunkterna som finns i kooperationen. Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens arbete. Koden är också gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av alla kooperativa och ömsesidiga företag oavsett storlek, organisation och verksamhet. Koden är uppbyggd på principer snarare än regler och går i enlighet med modellen följ och förklara istället för följ eller förklara. Det är en betydligt modernare typ av kod, som dessutom är under ständig utveckling, menar Anders.

– Vi fortsätter att jobba med utvecklingen av koden på många olika sätt. Vi har till exempel tagit fram en vägledning och en utbildning för förtroendevalda revisorer och deras roll, och det har varit väldigt uppskattat. Nu närmast ska vi också ordna erfarenhetsutbyte för de företag som antagit koden och som ska börja med sina styrningsrapporter inför nästa års stämmor.

Vi på Svensk Kooperation är glada över att så många företag redan antagit koden, och att fler är i processen att anta den framöver. Vi hoppas att koden ska leda mot en större öppenhet och transparens inom kooperativa och ömsesidiga företag, och svenskt näringsliv i stort.

Läs mer om koden