Nominera till pris för kooperativ utveckling

Från och med idag, den 15 mars, kan du nominera till Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling. Prispokalen delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige.

– Den kooperativa företagsformen gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt, demokratiskt och långsiktigt hållbart sätt. Med Svensk Kooperations pris vill vi uppmärksamma framtidsinriktade initiativ som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation och vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut för ett initiativ eller insats som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Det kan vara ett företag, en organisation, ett projekt eller enskilda personer som:

  • Uppmärksammar/sprider den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt
  • Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen
  • Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset. Nomineringen är öppen fram till den 18 april 2021. Information om kriterier för priset och hur nomineringen görs finns här.

Fakta om kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige

• De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning på nära 500 miljarder kronor och cirka 100 000 anställda.

• Stora, framgångsrika kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet, i allt från boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog.

• 2008-2018 startades det i genomsnitt 400 nya kooperativa företag per år runt om i hela landet.

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se