Stora möjligheter med kooperativt ägande

Foto: Simon Hamelius.

Av Jimmy Jansson, ordförande OK ekonomisk förening

Nej, kooperation är inte på något vis omodernt. Tvärtom är det en ägande- och företagsform som har framtiden för sig.

I en tid när debatten handlar om allt från vinster i välfärden till hur demokrati och inflytande kan öka och som människor är allt mer av individualister samtidigt som svenskarnas hållning till gemensamma lösningar är fortsatt positiv, är kooperationen ett sannolikt svar på många frågor. Men allt för få ser möjligheterna. Faktum är att svensk kooperation som företagsform snarare motarbetas och missgynnas gentemot andra företagsformer.

Politiker måste rycka upp sig

Den kooperativa tanken är i sin enkelhet briljant. Men för att dess briljans ska kunna komma samhället och människor till del så måste också förutsättningarna ges. Ökad kunskap och insikt om denna ägandeforms fördelar ihop med en lagstiftning och regelverk som är gynnsam för utvecklingen är en nödvändig grund. Här behöver mer göras. Beslutsfattare i Sveriges riksdag och kommunpolitiker som upphandlar verksamheter kan rycka upp sig rejält.

”Undersökningar visar att många i vårt land provoceras av det som kallas för »vinster i välfärden«. Samtidigt tycker ungefär lika många att valfrihet och en variation av utförare är viktigt. Är det två oförenliga ting? Är medborgarna irrationella? Svaret är nej!”

Om människor i hög grad provoceras av aktiebolag som bedriver välfärdsverksamhet med skattemedel som finansiering, och som i slutändan får pengar kvar på sista raden som sen delas ut till ägare, men ändå vill kunna välja på andra utförare än kommuner och landsting så finns det en betydligt enklare lösning än att försöka skapa komplexa regleringar som aktörer sannolikt kommer att göra allt för att hitta kreativa vägar runt. Kom ihåg att hela tanken med aktiebolag är att generera vinst åt ägaren. Så det borde inte förvåna eller provocera i sig. Alltså är det kanske ägandeformen det är fel på, inte själva vinsten.

Vinst är att överleva

Vinst i sig kan inte vara fel. Även kommuner stävar efter att gå med vinst! Det betyder ju att en verksamhet mår hyggligt. Oavsett vem som driver en verksamhet så bör det rimligtvis finnas en vilja att överleva över tid. Att då leva på marginalen, inte kunna parera det oväntade och inte kunna sätta undan medel för att investera och utveckla verksamheten i konkurrens med andra känns rätt orimligt. Vinst i sig är inte fel. Debatten borde snarare handla om vad vinsten ska användas till.

Den kooperativa tanken om att de som har intresse i en verksamhet också äger eller driver den tillsammans, bryr sig och engagerar sig i den tillsammans, fattar demokratiska beslut tillsammans, återinvesterar vinsten tillsammans och om det blir något över på sista raden efter det delar på överskottet tillsammans är därmed sanslöst aktuell! Varje krona av vinsten går alltid till att tillgodose huvudsyftet med verksamheten. Här kan vi tala om demokrati, valfrihet, transparens och gemensamma lösningar i ett.

Svaret på samhällets utmaningar

Det är en ägandemodell som fungerat länge, överlevt över tid, utan att direkt vara omhuldad av samhällets beslutsfattare. I många länder är kooperation vanligt, så även i Sverige. Här har det i stora delar handlat om drivmedel, försäkringar, bostäder, livsmedel, dagligvaruhandel och annat. Ofta ganska storskalig kooperation som skapats som svar på samhällets utmaningar i sin tid. Nu har samhället i vissa delar samma men också många nya utmaningar. Jag är övertygad om att befintlig och ny kooperation är svaret på många av vår tids utmaningar.

Vi på OK tror på kooperationen, den lever och behövs minst lika mycket idag som vid vår förenings bildande för över 90 år sedan. Därför strävar vi efter att ge denna eminenta ägandeform det extremt goda rykte den förtjänar, i alla branscher. Att se på vinsten som ett medel, snarare än ett slutmål, ger stora möjligheter till en positiv samhällsutveckling.

Beslutsfattare i Sveriges riksdag och kommuner, ryck upp er, våga tänka nytt och satsa långsiktigt. Svaret finns serverat framför er och det stavas — kooperation.