Modernt kooperativt ägande har en framtid

Av Anna Felländer, digitaliseringsekonom

infoSammanfattning

  • Stora likheter mellan delningsekonomin och den kooperativa idén.
  • Den moderna kooperativa ägandeformen, anpassad till en mer digital verklighet, har många fördelar gentemot andra ägandeformer.
  • De kooperativa företagen har ett försprång genom sin kunddatabas, sin närhet till kunden och möjlighet till kollaborativ produktion.
  • Den kooperativa idén har möjlighet att demokratisera och trygga aktörer inom delningsekonomin

Nedan beskrivs kortfattat vilka styrkor och svagheter den kooperativa ägandeformen har i en allt mer digital, individualiserad och transparent verklighet. Vidare redogörs för likheter mellan delningsekonomin och den kooperativa idén och slutligen görs en framtidsspaning om regelverk och strategisk inriktning.

Likheter mellan delningsekonomin och den kooperativa idén

Den första Konsumbutiken skapades på ett distruptivt sätt när konsumenter slöts sig samman för att ha ett inflytande, dela ansvar och skippa handelsmannen och därmed de marginaler som hen tog ut. Idén att sluta sig samman utan mellanhänder är även var delningsekonomin handlar om. Digitaliseringen, tekniken, påskyndar och underlättar fenomenet genom låga transaktionskostnader. Det är billigare och effektivare än någonsin att sluta sig samman, skapa en självreglerande funktion mellan anhängarna på den digitala plattformen och därmed slopa mellanhänder.

Normer kring delandet ändras till den kooperativa idéns fördel. Delande av resursen är en växande samhällstrend och allt fler vill genom sina konsumtionsmönster göra samhället mer ekonomiskt hållbart.

Kundfokus, kollaborativ produktion och nya typer av resursoptimeringar

Den kooperativa ägandeformen har skapat organisationer med ett naturligt kundfokus. Tillit skapas genom transparens. Kooperativ produktion, dvs när konsumenten tar del eller påverkar skapandet av varor och tjänster, präglar den moderna organisationen och dess erbjudande. Det är en del av det kundfokus som krävs när digitaliseringen ökar makten åt kunden genom transparens och möjlighet till att delta i skapandet.

Den nya typen av kapitalism kan ses som kollaborativ produktion, användning av nätverksteknologier, för att producera varor och tjänster som endast fungerar om de delas gratis. Ett exempel på kollaborativ produktion är appen Waze som är en social karttjänst där bilister hjälps åt för att rapportera in trafikhinder och annan nyttig information.

Modernt kooperativt ägande, öppna upp strukturer

Kooperativa företag gör rätt i att använda sin närhet till kunderna och den nya teknologin till att öppna upp strukturer.

Den kooperativa ägandeformen har med sitt kundfokus därmed en fördel gentemot ett aktieägt bolag. Dessutom styrs ett kooperativs företag inte av avkastningskrav från aktieägarna, vilket i sin tur skapar utrymme för investeringar i kundens framtida behov. Men, det kan vara på bekostnad av resursoptimeringar och effektiviseringar.

Ett aktieägt bolag har avkastningskrav från ägarna vilket leder till hög resursoptimering och effektivisering, men ibland på bekostnad av kundfokus. Företag oavsett ägandeform behöver anpassa sitt erbjudande och sin organisation till en mer digital verklighet. Om inte, riskerar företaget att bli omkört av nya företag som både optimerar sina resurser mer effektivt och har ett tydligare kundfokus. I ett kooperativt ägt företag behövs en intern fokus på resursoptimeringar som är anpassat till den nya tekniken. Samarbeten med digitala uppstickare kan vare en väg, uppköp en annan.

Kooperativt ägande som ett svar på snabba monopolsituationer

Delningsekonomin skapar perfekt konkurrens på de digitala plattformarna; utbud och efterfrågan möts billigt och effektivt och en utbudschock av skräddarsydda varor och tjänster skapas. Mellan plattformarna uppstår snabbare monopolsituationer än någonsin. Det behövs en kritisk anpassa av anhängare på en plattform för att skapa tillit för att i sin tur skapa en självreglerande funktion (som ersätter den traditionella mellanhanden). När väl detta är skapat har plattformen en monopolsituation — eftersom konsumenten väljer den plattformen där självregleringen fungerar bäst.

Kunddatabasen är det nya guldet. Vinnande företag är de som skapar tillit både on-line och off-line.

Detta skapar en kortsiktig vinst för konsumenten men en långsiktig förlust när samhället skiftar ifrån arbetstagarna. De snabba monopolsituationerna, och som uppstår inom delningsekonomin har gett upphov till en diskussion om Platform Cooperatism. Aktörerna inom delningsekonomin gör det tydligt att de endast är så kallade »match-makers«, utan ansvar för arbetstagare eller konsument. Ett kooperativs ägande av plattformarna skulle kunna skapa ett mer demokratisk system och föra vissa aktörer inom delningsekonomin från en skuggsektor till den vita ekonomin.

Frilansekonomin och den kooperativa idén

Digitaliseringen och delningsekonomin möjliggör en individualisering av arbetsmarknaden och en ökad grad av egenföretagande. Den svenska modellen är väl lämpad för delningsekonomin och egenföretagande med vår socialförsäkring som är kopplad till staten och inte, som i tex USA, till företaget. Men det behövs modernisering av den svenska modellen med riskdelning och trygghet för individen. Egenföretagare inom delningsekonomin behöver mer trygghet och skulle kunna sluta sig samman, i kooperativ form, för att behålla sin frihet men ta del av stordriftsfördelar och delandet av resurser gällande både försäkringar, avtal och kontorsyta.

Strategisk inriktning

Företag idag ställer sig frågan; vill vi vara plattformen eller appen på plattformen? Vill vi äga kundrelationen och kundflödet genom att vara en så kallad »one point of entry« eller litar vi på att kunder »shoppar runt« och hittar det billigaste och bästa erbjudandet själva? Kooperativa företag gör rätt i att använda sin närhet till kunderna och den nya teknologin till att öppna upp strukturer, IT-system för att skapa ännu mer tillit genom kollaborativ produktion.

Kunddatabasen är det nya guldet. Vinnande företag är de som skapar tillit både on-line och off-line. Kunddatabasen behövs för att analysera vad kunden behöver både som en gratis skräddarsydd tjänst i realtid i den digitala kanalen och hur ett företag kan ta betalt för den fysiska kontakten. Kunddatabasen kan ses som en inträdesbarriär, ett skydd för digitala uppstickare.

Men, det finns en balansgång mellan integritet och tidsoptimering. Kunden ger ifrån sig sin integritet och förväntar sig ett tidsoptimerande erbjudande tillbaka. Varje bransch behöver hitta sina kunders balans. De kooperativa företagen har ett försprång genom sin kunddatabas och sin närhet till kunden.

Sammanfattningsvis har den moderna kooperativa ägandeformen en framtid och har till och med en fördel och ett försprång i en allt mer digital och föränderlig verklighet.