Rapport om modern bolagsstyrning till grund för kooperativ kod

Svensk Kooperation lanserar en ny rapport som ger en orientering över olika koder för bolagsstyrning i Sverige och internationellt. Rapporten är framtagen som ett led i arbetet med att ta fram en svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. En kod som ska ligga i framkant. Rapporten är skriven av forskaren Sophie Nachemson-Ekwall.

Rapporten visar att det pågår ett skifte i bolagsstyrningskoder bort från regler som är byggda på »följ eller förklara«, till ett mer principbaserat synsätt i linje med »följ och förklara«. De moderna koderna lyfter också fram alltmer att styrelser i sitt arbete behöver inkludera ett intressentperspektiv såväl som hållbarhet, mångfald, mänskliga rättigheter och antikorruption.

– Över hela världen utvecklas koderna, för de publika aktiebolagen såväl som den kooperativa sektorn själv. För att en svensk kod för kooperativ och ömsesidig styrning ska ligga i framkant behöver sektorn därför titta brett och internationellt, säger Sophie Nachemson-Ekwall, rapportförfattare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Svensk Kooperation arbetar med att ta fram en helt ny kod för styrning av kooperativa företag i Sverige. Koden ska lyfta fram särarten, fördelarna och konkurrenskraften hos kooperativa företag, med fokus på demokratiska processer, medlemmarnas ekonomiska deltagande och företagets samhällsnytta. Ett förslag på en gemensam kod går idag ut på remiss till Svensk Kooperations medlemsföretag samt andra berörda parter.

– Det finns idag ingen gemensam kod för kooperativa företag i Sverige, så det är ett unikt arbete som görs nu. Svensk Kooperation gör detta för att säkerställa en fortsatt god ägarstyrning i kooperativa företag och utveckla det kooperativa företagandets fördelar, säger Tommy Ohlström, ordförande i Svensk Kooperation samt i KF och Coop.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se