Medlemsnytta och hållbarhet i fokus för Konsumentföreningen Stockholm

KfS är en kooperativ medlemsorganisation som arbetar för att främja hållbarhet, kvalitet och prisvärda produkter och tjänster för sina medlemmar. Kooperativa företag har potentialen att lösa utmaningar i samhället och främja en hållbar konsumtion, menar Lars Ericsson, vd för KfS.

KfS, Konsumentföreningen Stockholm, är idag Sveriges största konsumentförening med 1,2 miljoner medlemmar i Stockholm, Östergötland, Södermanland, Enköping och Uppsala. KfS grundades redan år 1899 och är en av de äldsta konsumentföreningarna i Sverige.

KfS är en del av KF (Kooperativa Förbundet) och genom KF är de kopplade till Coop. KfS äger närmare 200 egna butiker via butiksbolaget CBS (Coop Butiker & Stormarknader) som är inriktade på att tillgodose konsumenternas behov och önskemål i Stockholmsområdet. KF är ett nationellt förbund för konsumentföreningar och är också ensam ägare av Coop Sverige som ansvarar för inköp, butiksformat, affärsutveckling med mera.

Engagerar och involverar medlemmar

KfS erbjuder sina medlemmar möjligheten att ha inflytande över verksamheten genom en medlemsdemokratisk struktur där varje medlem har en röst och kan välja representanter till deras högsta beslutande organ. Medlemmarna har även möjlighet att inkomma med förslag, skriftliga motioner, som sedan hanteras i KfS:s olika beslutsorgan.

– Vårt huvudsakliga mål är att skapa medlemsnytta för våra medlemmar genom deras handel i våra butiker och online. Men också genom att hjälpa våra kunder med smarta och hållbara lösningar som förenklar deras vardag. Som Coop-medlem ska man få mer tillbaka hos oss. Genom att engagera och involvera våra medlemmar bygger vi en stark och hållbar verksamhet som bättre möter deras behov och önskemål, säger Lars.

Ett ständigt medlemsperspektiv

Lars blickar tillbaka till tiden då de första konsumentföreningarna startades. Då byggde idén på att om man var många medlemmar som handlade varor tillsammans för att uppnå fördelar som lägre priser och bättre koll på kvaliteten. Idén är giltig även idag, menar han.

– Genom att vi är många medlemmar som samhandlar uppnår vi både medlemsnytta och företagsnytta. Vi som kooperativt företag har en möjlighet att kombinera affärsutveckling med medlemsnytta och för mig som ledare blir det viktigt att ständigt ha ett medlemsperspektiv i olika ställningstaganden.

Genom samarbete mellan ledning, medarbetare och medlemmar bygger KfS en organisation som är affärsorienterad och demokratiskt styrd med medlemsnytta i fokus.

– För våra medlemmar och kunder är det förstås avgörande att vi har konkurrenskraftiga butiker med bra bemötande, sortiment och priser. Att våra ledare och medarbetare känner stolthet och engagemang i sitt arbete och i sitt företag är avgörande faktorer för att vi ska lyckas att leverera medlemsnytta, säger Lars.

Potential att främja hållbar konsumtion

– I dessa tider med prishöjningar, räntehöjningar, inflation och lågkonjunktur är det särskilt viktigt att det finns kooperativa företag, säger Lars.

Han förklarar att tack vare den kooperativa affärsmodellen så stannar pengarna kvar inom företaget som ägs av sina medlemmar. Därmed är det inte vinstmaximering till aktieägarna och kortsiktig avkastning som prioriteras. Och genom historien har det visat sig att kooperativa företag haft en uthållighet även i svåra tider.

– För oss innebär det att vi nu försöker stötta våra medlemmar med bra medlemspriser och erbjudanden. Kooperativa företag har potentialen att lösa samhällsutmaningar och att främja en hållbar konsumtion baserat på medlemmarnas behov. Vi är ju det demokratiska och hållbara näringslivet! säger Lars.

Slutligen berättar Lars att han ser en ökad efterfrågan bland konsumenter av mer hållbara och ansvarsfulla produkter och tjänster.

– Detta lockar inte minst den unga generationen. Tanken att saker blir bättre när man gör de tillsammans är verkligen gångbar idag, säger Lars.