Bli investerande medlem

Om medlemskap i Svensk Kooperation ekonomisk förening

Svensk Kooperation ekonomisk förening är opinionsbildare för den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Vi sprider kunskap om kooperation som en hållbar, långsiktig och lönsam företagsform. Och ni kan vara med.

Hela kooperationen i en organisation

Svensk Kooperation är en historiskt unik organisation, som samlar producent-, konsument- och bostadskooperationen samt de ömsesidiga företagen.

credit_card500 kronor

Ert företag eller organisation är välkomna att bli investerande medlem i Svensk Kooperation. Medlemsinsatsen är symboliskt liten, enbart 500 kronor, men uppgiften är desto större. Vi siktar högt.

Detta är vad ni som medlemmar är med och förändrar

  • Höja kunskapsnivån hos politiker, opinionsbildare och andra om den kooperativa och ömsesidiga företagsformen.
  • Skapa förståelse för att ett fungerande näringsliv kräver en mångfald av bolagsformer. (Idag är aktiebolag norm i Sverige.)
  • Jobba för lika konkurrensvillkor oavsett associationsform.
  • Påverka så att de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna blir naturliga inslag i grundutbildning och akademisk utbildning.

Vem kan bli medlem?

Alla kooperativa och ömsesidiga företag, oavsett bransch och storlek kan vara medlemmar i Svensk Kooperation. Även organisationer som inte är kooperativa eller ömsesidiga företag, men som stödjer vår verksamhet och syfte kan vara medlemmar i Svensk Kooperation.

lightbulb_outlineLåter det som en bra idé?

Det tycker vi också. Fyll i dina uppgifter nedan så behandlar vi din ansökan på nästa styrelsemöte.