Bli investerande medlem

Om medlemskap i Svensk Kooperation ekonomisk förening

Svensk Kooperation ekonomisk förening är en ny opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Vi ska sprida kunskap om kooperation som en hållbar, långsiktig och lönsam företagsform. Och du kan vara med.

Ny form av samarbete

Föreningen manifesterar också ett historiskt samarbete mellan konsumentkooperationen och producentkooperationen i Sverige.

credit_card500 kronor

Nu vill vi bjuda in din organisation att bli investerande medlem i Svensk Kooperation. Medlemsavgiften är symboliskt liten, enbart 500 kronor, men uppgiften är desto större. Vi siktar högt.

Detta är vad du som medlem är med och förändrar

  • Höja kunskapsnivån hos politiker, opinionsbildare och andra om den kooperativa företagsformen.
  • Skapa förståelse för att ett fungerande näringsliv kräver en mångfald av bolagsformer. (Idag är aktiebolag norm i Sverige.)
  • Jobba för lika konkurrensvillkor oavsett associationsform.
  • Fortsatt verka för att modernisera lagen om ekonomiska föreningar.
  • Påverka så att ekonomisk förening och kooperation blir naturliga inslag i grundutbildning och akademisk utbildning.
  • Bli tydliga och transparenta med relevant och officiell statistik över kooperativa företag genom myndigheten SCB.

Vem kan bli medlem?

Alla kooperativa företag och organisationer kan vara medlemmar i Svensk Kooperation.

lightbulb_outlineLåter det som en bra idé?

Det tycker vi också. Fyll i dina uppgifter nedan så behandlar vi din ansökan efter nästa styrelsemöte.