Majoritet positiv till kooperativa företag

Foto: Danielle MacInnes.

En klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Yngre personer vill lära sig mer om det kooperativa företagandet, visar en ny Sifo-undersökning.

Kooperativa företag går hem hos svenskarna. Hela 62 procent är positivt inställda till den kooperativa företagsformen. Endast 11 procent har en negativ inställning. Det visar en ny undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Kooperation.

– Det är glädjande att så många har en positiv inställning. Kooperativa företag utgör en viktig del av det svenska näringslivet, och de utgör den mest långsiktiga och hållbara företagsformen, säger Anders Källström, ordförande för Svensk Kooperation och vd för LRF.

En stor majoritet av de tillfrågade, hela 84 procent, vet att kooperativa företag är medlemsägda men i övrigt är kunskapen relativt låg. Personer över 65 år är mer bekanta med kooperativa företag än yngre. I gengäld är yngre personer, 18–29 år, i högre grad nyfikna på att lära sig mer om kooperativa företag.

Undersökningen visar också att det finns en stor okunskap kring den kooperativa företagsformen.

– Det ska Svensk Kooperation ändra på. Vi vill också se att utbildningsväsendet och forskningen tar sitt ansvar så att fler upptäcker möjligheterna hos den kooperativa företagsformen, säger Anders Källström.

Studien genomfördes med 2 000 personer i november 2017 som svarat i Kantar Sifos webbpanel. Webbpanelen är ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18–79 år.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

 

infoMer om kooperativt företagande