Lysande utsikter för kundägda bolag

Daniel Eriksson, produktdirektör, och Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs, båda från Folksam.

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

I gränslandet mellan stat och vinstdrivande bolag gör ömsesidiga företag sig bäst. Det menar Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs, och Daniel Eriksson, produkt­direktör och medlem i Folksams koncernledning. För dem är ömse­sidigheten inte bara en bolagsform, utan något som har med syfte, mål och mening att göra.

Stora delar av den svenska pensionsmarknaden utgörs av så kallade ömsesidiga bolag. Förutom Folksam innefattar det bland andra Skandia och Alecta. I Sverige är den bolagsformen tillåten enbart inom försäkringsbranschen.

– Det beror nog mest på okunskap och traditioner, säger Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs i Folksam.

I övriga Europa är ömsesidiga företag betydligt vanligare. Man hittar dem ofta inom välfärdssektorn, ofta i gränslandet mellan statliga och vinstdrivande verksamheter, exempelvis pensionsförvaltning, sjukvård, daghem och äldreboenden. Verksamheter där människor gått ihop för att tillgodose behov som varken privata aktörer eller staten kan eller vill fylla.

– I Sverige, givet debatten om vinster i välfärden, borde man utreda möjligheten för den ömsesidiga bolagsformen i välfärdssektorn. Då skulle till exempel föräldrar få vara med och bestämma om vad skolan ska använda resurserna och eventuell vinst till säger Susanne Sjödin Svensson.

– Det är inte alla stater i Europa som att tillhandahåller tjänster inom utbildning, vård och omsorg. Därför utreder man nu en ny lagstiftning som ska underlätta för ömsesidiga bolag i verksamheter där privata alternativ saknas eller inte blir långsiktigt bra, tillägger hon.

För att göra det tydligt vad ömsesidigheten handlar om, väljer Folksam att kalla sig kundägda. Susanne Sjödin Svensson ser ljust på framtidsutsikterna för kundägda bolag. Hon får medhåll av Daniel Eriksson, produktdirektör i Folksam.

– Folksam och andra företag som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte har en dragningskraft idag som vi inte hade förr. Vi lockar till oss riktigt duktiga medarbetare och våra kunder uppskattar oss mer än någonsin, säger Daniel Eriksson.

Inflytande och återbäring

Det finns två viktiga poänger med att vara kund i ett kundägt bolag, enligt Susanne Sjödin Svensson.

– Det ena är inflytande – eftersom du också är ägare kan du utse delegater, som i sin tur utser styrelsen. Den andra poängen är att om bolaget går bra så får du tillbaka pengar genom återbäring. Det innebär att en del av överskottet från exempelvis hemförsäkringen betalas ut till kunderna vid årets slut.

– Ännu viktigare är principen när det gäller pensioner, där läggs återbäringen till din pension. Vår hantering av pensionerna fyller en viktig samhällsfunktion och återbäringen till kunderna gynnar pensionerna, tillägger hon.

I kundägda bolag har ledning och styrelse samma juridiska och ekonomiska ansvar som i börsbolag.

– Skillnaden är att det är väldigt många fler ägare och att det är många, vanliga människor som äger genom att vara kunder. Det är väldigt viktigt för mig. Det viktigaste uppdrag du kan ha är att företräda flera miljoner kunder och se till att det blir både bra och rätt, säger Susanne Sjödin Svensson.

Folksam med dotterbolag består av de två kundägda koncernerna Folksam Sak och Folksam Liv, samt elva försäkringsbolag, däribland KPA Pension AB och Förenade Liv AB.

– All vinst i Folksam Liv går tillbaka till kunderna, till skillnad från i andra livförsäkringsbolag där det finns ägare som ska skära emellan. Syftet är inte att tjäna pengar till bolaget utan för att det är det bästa sparandet för kunden, säger Daniel Eriksson.

– Med ägandet kommer makt och inflytande över verksamheten, men för min del handlar det mer om hur vi agerar, varför vi finns till. Drivkrafterna för verksamheten upplever jag är väldigt annorlunda om man jämför aktiebolag med ett kundägt bolag som Folksam. Vår ledstjärna är att göra kunderna nöjda, säger Daniel Eriksson.

Nöjda kunder är viktigt för alla företag men de spelar inte samma roll i alla företagsformer, menar han.

– Vi ser inte kundnöjdhet som ett medel för att nå vinstmålet. För oss är det tvärtom – nöjda kunder är målet, inte ett medel. För att vi ska lyckas med kundnöjdhet måste vi vara både trevliga att ha att göra med, effektiva och finansiellt stabila över tid, säger Daniel Eriksson.

För dig som kund och ägare kan det vara en avgörande skillnad när du är som mest utsatt och sårbar, enligt Daniel Eriksson.

– Om vi ska reglera en skada är riktlinjerna till våra skadereglerare att de ska hitta sätt att betala ut ersättning för rättmätiga skador. Så är det få andra försäkringsbolag som gör, säger han.

Ömsesidighet eller kooperation?

När det gäller skillnaden mellan kundägda och kooperativa företag handlar det mer om ursprung och form än om syfte, påpekar Susanne Sjödin Svensson.

– Både kooperativa och kundägda har ett mål som är högre än vinsten. Men i ett kundägt bolag som Folksam blir du ägare i den sekund du tecknar en försäkring – utan att sätta in något kapital, säger Daniel Eriksson.

I ett kundägt försäkringsbolag kan du inte vara kund utan att vara ägare – och inte vara ägare utan att vara kund. I den kooperativa företagsformen, ekonomisk förening, har du ett insatt kapital som du skjuter till och som du också får tillbaka när du utträder som medlem.

– Om du vill utnyttja Coops fina butiker med stort ekologiskt utbud, så kan du göra det utan att vara medlem. På samma sätt skulle du kunna vara medlem i KF och få ränta på ditt insatskapital men bara handla på Ica, säger han.

Kooperationen har sina rötter i Manchester där folk skapade kooperativa inköpsföreningar för att slippa grosshandlare som tjänade stora pengar. Kundägda försäkringsbolag har ett annat, betydligt äldre ursprung. Företagsformen vilar på Magnus Ladulås landskapslagar.

»Brandstoden« innebar att alla i byn måste hjälpa till att bygga upp hus som eldhärjades. De första så kallade brandstodsbolagen ägnade sig bara åt att täcka upp för hus som brann ner. Att kunna försäkra hela hemmet, bilen, båten, hälsan och pensionen är relativt nya företeelser.

Folksam bildades 1908 för att ge skydd åt de som bodde i Stockholms träkåkar, framför allt på Södermalm. Inget företag ville försäkra dem och var och en av husägarna hade inga möjligheter att bekosta ett nytt hus om deras hem brann upp. Att gå ihop och ta risken tillsammans var den enda lösningen. Efter att ha samlat 6 000 namn kunde de starta det ömsesidiga bolag som utvecklades till dagens Folksam.

– Det är bra att vissa verksamheter är kooperativa istället för kundägda. Det gäller exempelvis detaljhandeln där man har täta kundkontakter och läget är extra viktigt. Men kooperationen kan inte vara överallt och sälja allt. När det gäller försäkringskontrakt finns det däremot inte så stor anledning att ha hemmet och bilen försäkrade på olika ställen. Dessutom är det ofta frågan om tjänster som bygger på hög tillit, stabila relationer och som inte köps så ofta. Då finns det en extra poäng med ömsesidiga bolag, säger Daniel Eriksson.

Relationen mellan ett kundägt bolag och dess kunder kan i vissa delar liknas vid relationen mellan en kommun och dess medborgare. Så fort du är folkbokförd i en kommun har du rösträtt, liksom i ett kundägt bolag, och tillgång till service, såsom skola, dagis och återvinningsstationer. Du får tillgång till hela infrastrukturen som tidigare och nuvarande invånare har byggt upp gemensamt.

– Men när du flyttar ifrån kommunen får du också lämna efter dig allt det du varit med och bekostat medan du bodde där. Så fungerar det även hos oss. Den dagen du säljer bilen eller båten slutar du också att betala premier till oss. Däremot lämnar du efter dig möjligheten för andra att ansluta sig till marknadens bästa försäkringar som du har varit med om att skapa strukturen för.

– Alla pengar som blir över tillhör ju kunderna, vi har inget mandat att slösa bort pengar utan de ska komma kunderna tillgodo förr eller senare. De kan inte titta in i verksamheten, de måste ha ett förtroende för oss, lita på att vi gör det bästa för dem, därför är en inre kompass viktig.

– Vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi ser inte bara till verksamheten bara här och nu utan för våra kunders barnbarn också. Jag ser på min anställning i Folksam som ett förtroendeuppdrag snarare än bara ett arbete, säger Daniel Eriksson.

infoOm Folksam

Folksam är det största försäkringsbolaget i Sverige sett till premievolym. I Folksam Saks och Folksam Livs styrelser representeras kunderna av bland andra Kooperativa Förbundet (KF), OKQ8, HSB, Riksbyggen, LO, Saco, Riksidrottsförbundet och TCO men även genom direktval.

Huvudkontoret finns i Folksamhuset vid Skanstull, ett av Stockholms landmärken. Sedan september 2013 är Jens Henriksson vd och koncernchef för Folksam.