Lokal kompetens med samverkan i toppklass

Genom den kooperativa företagsformen kan MR Sverige erbjuda både kostnadseffektiva och flexibla lösningar för sina kunder, berättar Lena Philipson.

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Sveriges Maskinringar har en enkel men viktig företagsidé: att genom sina ca 5000 medlemsföretag erbjuda flexibla och välfungerande problemlösningar för sina kunder inom bemanning, entreprenad samt jord och skog. Företaget är en ekonomisk förening där ’skapa medlemsnytta’ är ledorden – något som fd ordförande Lena Philipson lägger stor vikt vid.

Sveriges Maskinringar ek. för. (MR Sverige) är en kooperativ riksorganisation för maskinringarna runt om i landet. De erbjuder alla typer av tjänster inom jord, skog och entreprenad från ett stort antal kompetenta och erfarna entreprenörer tillika medlemmar. Dessutom bemannar de industri, butik, kontor, lager och fastighetsskötsel och utför arbete åt mindre lantbruksföretag såväl som åt kommuner och stora företag. Målsättningen är att genom att underlätta arbetet för lantbrukare som behöver extern hjälp, kunna sänka deras maskinkostnader för dyra jordbruksredskap och tjänster. Maskinringen hjälper sina kunder med förmedling till närmaste entreprenör, och ser dessutom till att faktureringen sköts rätt efter avslutat uppdrag. Som riksorganisation för landets 15 lokala Maskinringar, är MR Sverige därmed en stor aktör inom de gröna näringarna och ger med sin verksamhet liv åt landsbygden. Betydelsen av att organisationen är kooperativ är stor, säger Lena, som nyss avgått som ordförande för MR Sverige.

– Att våra företag är kooperativa innebär att medlemsnytta är i fokus, och att maximal avkastning inte är prioritet nummer ett. Självklart är lönsamhet viktigt.

Att vinsten är ett medel för att nå maximal samhällsnytta är en genomgående värdegrund för den kooperativa företagsformen. Lena berättar också om vikten av den kooperativa idéns möjlighet till insyn och påverkan för alla medlemmar. Genom att arbeta i närhet med sin lokala marknad, vara mångsidig i sin erfarenhet och kompetens samt arbeta i samverkan och med ett grundläggande förtroende för varandra kan Maskinringarna i Sverige skapa stor nytta för sina medlemmar och kunder. De förmedlar tjänster och maskinkraft för allt från bygg och transport till foder och skötsel, och kan därmed erbjuda ett helhetsperspektiv som är svårt att slå.

Kooperationen ställer krav på samsyn

Med det kooperativa synsättet som ståndpunkt ser Lena stora möjligheter för den kooperativa företagsformen i framtiden. Hon trycker på att kooperation som idé är både aktuellt och trendigt idag. Framför allt ser hon att styrkan ligger i den grundläggande skillnaden i syfte och målsättning mellan de kooperativa företagen och andra typer av företag.

– Kooperation ligger i tiden då ett mer aktivt samhällsansvar behövs i dagens samhälle. Det kräver inte så mycket kapital för var och en, och dessutom kan man lättare ha andra mål än andra typer av företag. Att flera personer kan bli en del av ett företag som medlem ställer dock stora krav på en någorlunda samsyn eftersom kooperationer annars kan bli ineffektiva.

Med sina breda användningsområden, lokala kompetens och samverkan i toppklass kommer kooperativa MR Sverige och dess Maskinringar i Sverige kunna fortsatt erbjuda sina tjänster till nöjda kunder i hela landet lång tid framöver. Och det bästa med den kooperativa företagsformen? För Lena är svaret enkelt.

– Man blir starkare av att vara många! säger hon.