Lika behandling för lika prestation

Vi ska vara medlemmarnas förlängda arm, säger Inge Erlandson.

»Det vi har nytta av idag var det någon som la grunden till igår. Vi ska utveckla lantbruket så att nästa generation har nytta av det.«

Mannen bakom orden heter Inge Erlandson och är VD i MOEK. En passionerad VD, kan tilläggas.

MOEK står för Mellansvenska odlares ekonomiska förening. Företaget arbetar med försäljning, kvalitetsutveckling och marknadsföring av kvalitativa produkter, främst grönsaker, potatis, frukt, bär och blommor.

Företaget består idag av ett femtiotal odlare i Halland, Västergötland och Östergötland, och även några i Dalarna.

Resultatet går tillbaka till medlemmarna som efterlikvid eller ränta på insatt kapital, insatsemission i ekonomiska föreningen.

– Grunden till varför jag tror på ekonomisk förening är att alla får lika behandling för lika prestation, säger VD Inge Erlandson.

Verksamheten i MOEK utgår från grundvärderingen att skapa hållbar odling, långsiktiga affärsrelationer och omsorg om slutkonsumentens matkvalitet.

Det var en tid när producenterna var svaga och väldigt utlämnade till köparna. Du var tvungen och sälja för att överleva och vinsten skapades i nästa led.”

Leveranserna går direkt från odlare till kund, livsmedelsgrossister och livsmedelsindustrin i hela Sverige och Norden, utan mellanlager eller omlastningar.

– MOEK är som ett litet Lantmännen. Vi ska förädla våra medlemmars produkter så att de får del av det värdet som skapas på vägen ut till kunden i butiksledet.

Hur ser du på det företaget i förhållande till medlemmarna?

– Föreningen får aldrig bli viktigare för sig själv än för sitt ursprung, det är en sak som är viktig för mig. Lyckas vi inte så har vi inget existensberättigande. Vi ska vara medlemmarnas förlängda arm.

De första medlemsägda producentföretagen bildades inom spannmålsodling och slakteribranschen, medan trädgårdssegmentet var det som kom till sist.

– Det beror på att våra produkter varit väldigt konsumentfärdiga från början, säger Inge Erlandson.
I Sverige finns sex organiserade producentföreningar som har ett gemensamt forum, Marknad frukt och grönt.

– Vi är konkurrenter på marknaden men vi umgås ändå. Vi sitter i LRF:s Trädgårdsdelegationen och företräder utbudsaktörerna där.

Inge Erlandson är en man som går »all in« när han vill något. Han har bland annat ett starkt engagemang i Stiftelsen Lantbruksforskning. Att två forskningsprojekt av tio ger resultat i verksamheten är något man får räkna med, menar han.

– Vi måste vara med och dra, för om vi inte vill något kan vi inte förvänta oss att någon annan gör det heller. Tittar vi inte framåt idag så är det ingen som kan ta över. Det vi har nytta av idag var det ju någon som la grunden till igår. Vi ska utveckla lantbruket så att nästa generation har nytta av det, säger han med eftertryck.

Lantmästare Erlandsons är både välutbildad och yrkeserfaren. Han gick maskinteknisk linje innan han bytte bana till lantbruksskola och sedan Lantmästarlinjen på Alnarp. Dessutom har både hunnit jobba på verkstad och varit förman inom kriminalvården på lantbruksdriften i Mariestad.

– Det var lärorikt att jobba med personer som var väldigt lågmotiverade, det enda det ville var att rymma, säger han och skrattar.

Inge Erlandson är född och uppväxt i Skövde där han fortfarande driver lantbruk på hemgården tillsammans med sin bror.

Varifrån kommer ditt starka engagemang i den kooperativa lantbruksrörelsen?

– Grannar till min farmor och farfar var med och startade de här ekonomiska föreningarna. Jag såg upp väldigt till dem. De var födda vid förra sekelskiftet och var föregångare på 1920-talet när många levde på svältgränsen. Det var dåligt på landsbygden då, min farmor försökte bland annat sälja ägg på torget för att få kontanter till kläder och annat, berättar han.

– Det var en tid när producenterna svaga och väldigt utlämnade till köparna, från grossister till torghandlare i städerna. Du var tvungen och sälja för att överleva och vinsten skapades i nästa led.
Inge Erlandson vet vad han talar om när det gäller trädgårdsodling och hur ett medlemsföretag ska skötas är något han kan från grunden.

– Frukt, bär och grönsaker från familjens odlingar har sålts sedan början på 1980-talet genom Skaraborgs trädgårdsprodukter som var en ekonomisk förening. Erlandson blev ordförande i föreningen 1998, och när Skaraborgs Trädgårdsprodukter fusionerades med Östgöta Trädgårdshall år 2000 blev han ordförande och sedan VD i det som blev MOEK.

Nu har man samordnat alla verksamheter i koncernen och har samma VD även för dotterbolagen.

– Vi har gallrat i rabatten, kan man säga, skrattar Inge Erlandson.

År 2002 köpte MOEK in sig i motsvarande organisation i Skåne som hette Sydgrönt AB, en privat grönsaksgrossist med medlemsproduktion.

– Tanken var att LRF skulle hjälpa till så att ägarskapet kom närmare producentledet. Vi köpte tio procent och då blev jag med i styrelsen.

Målet med köpet var att samordna utbudsaktörsverksamheten i Sverige.

– Men utbudet blev inte som vi tänkt för producenterna i vårt område är inte så stora som de i Skåne. Vi sålde vårt aktiekapital 2009 men då hade medlemmarna i Skåne hela bolaget och jag satt kvar som extern till 2014.

Östgöta trädgårdshall AB är ett helägt dotterbolag till MOEK som sköter allt som inte är medlemsägt.Det levererar till dagligvaruhandeln och stor leverantör till kommunala upphandlingar i Östergötland.

– De enskilda odlarna är små spelare men tillsammans blir vi en stark aktör i vårt närområde. Vi konkurrerar ut Ax:son Johnsons Martin & Servera som samtidigt är vår kund i grossistdelen. I det lokala använder vi medlemsprodukter så långt vi kan under säsong, det är ju det som är syftet, men bananer får vi köpa och även mejeriprodukter, så vi är en stor kund till Arla, säger Inge Erlandson belåtet.

account_circleFem snabba om Inge Erlandsson

  • Ägnar eventuell fritid under hösten åt viltvård och älgjakt.
  • Resten av året vill han gärna umgås med människor.
  • Otippad talang: Pardans till dansbandsmusik.
  • Född och uppväxt i Skövde, pendlar till jobbet i Linköping.
  • Gift med Görel och har en vuxen son.