Låt kooperationen lyfta Sverige

Det är hög tid att rikta strålkastarljuset på kooperativa aktörer! I nya rapporten Dags att bry sig om kooperation från Svensk Kooperation pekar Sophie Nachemson-Ekwall på kooperationens relevans för att lösa dagens utmaningar. Hon pekar även på de åtgärder som behövs för att ta tillvara innovationskraften och potentialen som den kooperativa företagsformen har.

Sophie Nachemson-Ekwall utvecklar sina tankar om kooperationen i rapporten Dags att bry sig om kooperation och visar på den potential och innovationskraft som finns i den kooperativa grundtanken – att göra goda affärer på ett långsiktigt hållbart sätt och att göra det tillsammans.

Rapporten kombinerar nyskrivna delar med urval med kooperativt fokus från boken Dags att bry sig. Så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige som gavs ut av Ekerlids förlag år 2021.

Sammantaget ger rapporten ett viktigt bidrag till kunskapsutveckling kring kooperativa företag och rapporten ger även inspel kring hur den kooperativa företagsformens potential bättre kan tas tillvara för att kunna lösa dagens – och morgondagens – utmaningar.

Det är, med Sophies ord, dags att bry sig om kooperation!

Läs rapporten här.