Lantmännen banar väg för ett livskraftigt lantbruk

Lantmännen är ett kooperativt företag som ägs och styrs av 18 000 svenska lantbrukare med ett gemensamt mål: Att skapa ett livskraftigt lantbruk. Ordförande Per Lindahl menar att den kooperativa företagsformen är något att vara stolt över.

–  Att Lantmännen är ett kooperativt företag med lantbrukare som medlemmar är en fördel på många sätt. Det finns en långsiktighet och ett engagemang bland ägarna som jag är övertygad om har sin grund i den kooperativa företagsformen.

Varje medlem i Lantmännen har en röst, och lika stor möjlighet att påverka, på ägarmöten och distriktsstämmor. Man har också möjlighet att engagera sig ytterligare genom förtroendeuppdrag.

– För mig som ordförande i Lantmännen innebär det ett ansvar som sträcker sig längre än att kortsiktigt maximera vinsten. Vi måste alltid tänka på medlemmarnas företag och deras framtid. Jag tror också att det är viktigt att medlemsengagemanget underhålls och utvecklas. När det blir tyst och alla tänker likadant är det inte bra utan en varningsklocka om att medlemsdemokratin inte fungerar som den ska.

Mål för ökad lönsamhet

Alla medlemmar i Lantmännen får ta del av utdelningen från företaget. Lantmännens uppdrag, att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i Lantmännen, är bryggan mellan medlemmarnas vilja och ledningens arbete.

–  Vi har tagit fram nyckeltal för att försöka mäta hur Lantmännen bidrar till lönsamheten på medlemmarnas gårdar. Vidare har chefer på vår Lantbruksdivision individuella mål som också ska styra mot ökad lönsamhet på medlemmarnas gårdar. Samtidigt måste alltid affären och lönsamheten stå i fokus. Först vinst, sedan utdelning! Vi har en ambitiös vision: ”Världens främsta lantbrukskooperativ: ett företag i världsklass och den ledande aktören i spannmålsvärdekedjan från jord till bord i norra Europa”.

2023 blev ett rekordår

2023 blev Lantmännen utsett till Sveriges mest meningsfulla varumärke av varumärkesbyrån Lynxeye och puttade därmed ner Ikea från förstaplatsen. Samma år hade Lantmännen också ett rekordresultat och en rekordutdelning till medlemmarna.

–  Den kooperativa företagsformen ligger väl i tiden och har stor potential i framtiden. Att som företag kunna vara i topp både när det gäller att vara meningsfullt och samtidigt ha ett rekordresultat tycker jag är ett bra exempel på att den kooperativa företagsformen fungerar och har framtiden för sig.