Kurs på SLU vinner Svensk Kooperations pris

Årets vinnare av Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling är kooperationskursen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen omsätter nära 500 miljarder men trots detta missar högre utbildning och forskning i Sverige den kooperativa företagsmodellen. Här utgör SLU:s kooperationskurs ett lysande undantag som nu belönas med Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2022.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, ordnar sedan många år en kurs om kooperation på masternivå. Kursen är till innehåll och inriktning ett akademiskt föredöme för universitet och högskolor i Sverige. Genom kursen Agricultural Cooperatives, i dagligt tal kallad kooperationskursen, förmedlar SLU vikten av och kunskap om det kooperativa och ömsesidiga företagandet i Sverige.

– Utbildning om den kooperativa företagsformen är oerhört viktigt men tyvärr finns det alldeles för lite av detta i det svenska utbildningsväsendet idag. Tack vare satsningen på kooperationskursen säkrar SLU att deras studenter får tillgång till kunskap om den kooperativa företagsmodellens unicitet och potential. Här visar SLU ledarskap och gör skillnad med sitt långsiktiga engagemang för kooperativ kunskap, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

– Kunskaper inom den kooperativa företagsformen är viktigt att få med sig för många men kanske särskilt för våra studenter som vill arbeta inom den gröna sektorn, där kooperativa former är mer vanligt förekommande än inom andra sektorer. Det här priset är ett kvitto på det fina arbete som programansvariga och examinatorer gör med den här kursen och på den bredd vi har inom SLU:s utbildningar och i den kunskap vi förmedlar, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet och utgör goda, inspirerande exempel.

Om Svensk Kooperation

Här kan du läsa mer om priset och tidigare pristagare.

alternate_emailFör mer information och intervjuförfrågningar, kontakta:

Petra Pilawa, verksamhetschef Svensk Kooperation
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney, verksamhetschef Svensk Kooperation
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se

Erika Troeng, presschef SLU
073-807 88 90
erika.troeng@slu.se