Kundens behov och önskemål styr verksamheten

Inflytandet från Folksams fyra miljoner kunder skapar möjlighet till förändring, menar Folksams vd, Ylva Wessén.

Ömsesidiga företag erbjuder mer än bara vinst – det menar Folksams vd Ylva Wessén. Med övergripande syfte att skapa trygghet för sina kunder i alla livets skeden, ger försäkringsbolaget Folksam sina kunder möjligheten att heltäckande säkra sin tillvaro och framtid. Ägda av sina kunder, ligger fokus på långsiktig och hållbar nytta, menar Ylva.

Folksam är en gemensam försäkringsförening och ömsesidig bolagsgrupp som ägs av sina drygt fyra miljoner kunder. Startat för över 120 år sedan ur tanken att skapa en större trygghet och bättre förutsättningar för alla människor, är Folksam idag ett av Sveriges största försäkringsbolag. Hos Folksam kan kunden försäkra både sig själv och sina prylar, sina nära och kära och dessutom spara till sin framtida pension. Målsättningen är att trygga den enskilda individen såväl som samhället i stort – för att hållbarhet är en god affär.

Ömsesidig företagsform och kundnytta

Folksams ömsesidiga företagsform innebär att deras kunder även är ägare i bolaget, som styrs demokratiskt genom en kundvald bolagsstyrelse och representativ församling. Kund blir man om man tecknat försäkring eller har sitt sparande i Folksam, berättar Ylva.

– Folksam erbjuder trygghet genom försäkringar och sparandelösningar åt alla. Vårt uppdrag är att erbjuda produkter som är långsiktiga och hållbara, och eftersom vi ägs av våra kunder så är de vårt fokus i allt vi gör.

Som kundägt bolag har Folksam inga ägarintressen att tillgodose i form av bonusar till ledning eller vinst till aktieägare. Istället går all vinst tillbaka till kunderna. På så sätt kan Folksam kontinuerligt utveckla sin verksamhet och göra den ännu bättre.

– Det överskott som bildas i verksamheten går tillbaka till ägarna, kunderna. Det sker på olika sätt, till exempel genom bättre produkter och villkor, satsningar på skadeförebyggande åtgärder, genom forskning inom bland annat trafiksäkerhet och skadeprevention inom idrott samt inte minst genom att kunderna kan få återbäring, berättar Ylva.

Att vara ägare i Folksam innebär alltså att man får vara med och dela på vinsten, samtidigt som man bidrar till att göra verksamheten ännu bättre. Hos Folksam ser man nämligen att nöjda kunder och nöjda ägare är samma sak.

Kunder och ägare väljer riktning

Förutom Folksams icke vinstdrivande intresse, är kanske möjligheten för kunderna att påverka sin tillvaro det som ligger bolaget varmast om hjärtat. Det är nämligen inflytandet från Folksams fyra miljoner kunder som i slutändan leder till beslut på bolagsstämman. Genom särskilt valda fullmäktigeledamöter, kan kunderna ha inflytande på verksamhetens utveckling i form av yttranderätt, rösträtt och förslagsrätt. På detta sätt kan Folksam se till att företaget går i den riktning som kunderna vill. Med ledorden ”det som är viktigt för dig, är viktigt för oss”, står Folksam alltid på ägarnas sida och kan med hjälp av sina kunders inflytande engagera sig i just det som de bryr sig om.

– Ömsesidiga företag är av traditionen oftast värderingsstyrda, och ytterst är det kundernas behov och önskemål som styr företagen, berättar Ylva. Det medför att det många gånger finns ett starkt samhällsengagemang och en vilja av att skapa gott för kunderna, där långsiktighet och hållbarhet blir en naturlig del av den ömsesidigheten.

Kooperativ och ömsesidig framtid

Kanske är det Folksams kundstyrda fokus på långsiktighet och hållbarhet som är framgångsreceptet. Ylva ser själv stora möjligheter för den kooperativa och ömsesidiga företagsformen i framtiden, möjligheter som utgörs av det starka samhällsengagemang och kundfokus som företagsformen ofta för med sig. Utmaningen, men också möjligheten, ligger i att få allmänheten att förstå dess fördelar, menar hon.

– Den kooperativa och ömsesidiga företagsformen ligger helt rätt i tiden! Den stora möjligheten ligger i att göra olika intressenter medvetna om det mervärde som företagsformen skapar. Lyckas vi med det ger den ömsesidiga företagsformen stora förutsättningar för att leverera mer till kunderna.