Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut varje år till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige.

Svensk Kooperation vill med priset uppmärksamma det kooperativa och ömsesidiga företagandet och de initiativ som görs runt om i landet för att utveckla det kooperativa företagandet och som utgör goda, inspirerande exempel.

Kriterier

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut för ett initiativ, en insats eller en gärning som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Detta kan innebära ett företag, en organisation, ett projekt, en eller flera enskilda personer som:

  • Uppmärksammar/sprider den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt
  • Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen
  • Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Insatsen kan med fördel också ha ett tydligt fokus på hållbarhet och ett starkt framtidsfokus, samt vara innovativ och banbrytande.

Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset.

Öppen nominering

Nomineringen är fri och öppen för alla. Årets nomineringsperiod sträckte sig från och med den 15 mars 2021 framtill den 18 april 2021.

Nominering av pristagare ska innehålla svar på följande frågor:

• Vilket initiativ, gärning eller insats gäller nomineringen?

• På vilket sätt har insatsen som nominerats uppmärksammat, spridit eller utvecklat den kooperativa/ömsesidiga företagsformen?

• Har insatsen som nominerats ett fokus på hållbarhet? Hur?

• Har insatsen som nominerats ett starkt framtids- eller innovationsfokus? Hur?

2021 års vinnare meddelas i höst

Nomineringen till 2021 års pris är nu stängd. Vinnare av årets pris meddelas i höst.

Norra Skog blev 2020 års vinnare

År 2020 delades Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling ut för första gången. Vinnare av priset var den nybildade skogsägarföreningen Norra Skog! Det nya kooperativa företaget lyfter fram och stärker den kooperativa företagsformen på ett positivt sätt, med sikte på en inkluderande och jämställd skogsägarförening. Läs mer om Norra Skog och vinstmotiveringen här.