Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut varje år till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige.

Svensk Kooperation vill med priset uppmärksamma det kooperativa och ömsesidiga företagandet och de initiativ som görs runt om i landet för att utveckla det kooperativa företagandet och som utgör goda, inspirerande exempel.

Kriterier

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut för ett initiativ, en insats eller en gärning som främjat den kooperativa utvecklingen inom Sverige. Detta kan innebära ett företag, en organisation, ett projekt eller en eller flera enskilda personer som:

  • Uppmärksammar/sprider den kooperativa och ömsesidiga företagsformen på ett positivt sätt
  • Utvecklar den kooperativa/ömsesidiga företagsformen
  • Utgör ett gott exempel på kooperativt/ömsesidigt företagande

Insatsen kan med fördel också ha ett tydligt fokus på hållbarhet och ett starkt framtidsfokus, samt vara innovativ och banbrytande.

Svensk Kooperations styrelse utgör jury för priset.

Nomineringen för år 2022 är nu stängd. 2022 års vinnare meddelas i juni.

Mikrofonden Sverige blev 2021 års vinnare

Vinnaren av Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2021 var Mikrofonden Sverige, som finansierar och investerar i kooperativa och sociala företag. Genom att ge möjlighet för små kooperativa företag och start-ups att växa, gör Mikrofonden skillnad för kooperativ utveckling i hela Sverige. Läs mer om Mikrofonden Sverige och vinstmotiveringen här.

År 2020 delades priset ut för första gången, och vinnaren var den nybildade skogsägarföreningen Norra Skog. Läs mer om deras vinst här.