Kooperativt ägda företag har fler kvinnor i toppen

Kooperativt ägda företag har fler kvinnor som vd:ar, ordförande och i ledningsgrupperna än vad börsbolagen har. Det visar en ny jämförelse gjord av Svensk Kooperation. Av de kooperativa företagen har 29 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för börsbolagen är 12,5 procent.

Svensk Kooperations jämställdhetsgranskning görs för femte året i rad inför den Internationella kvinnodagen, och jämför andelen kvinnor på ledande positioner hos de 100 största kooperativa företagen med börsbolagen. Statistiken visar att de kooperativt ägda företagen i Sverige fortsätter att ha en mer jämställd representation med betydligt fler kvinnor på ledande positioner, som vd, ordförande och i ledningsgrupper.

– Jag är stolt över att de kooperativt ägda företagen fortsätter vara föregångare när det gäller jämställd styrning och ledning av sina verksamheter, med mer än dubbelt så många kvinnor i både ledningen av sina styrelser och på VD-positioner jämfört med börsbolagen. Det visar på en av många styrkor hos de kooperativa företagen som på många sätt är en väldigt viktig och framgångsrik del av det svenska näringslivet, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation.

Jämförelsen mellan de 100 största kooperativt ägda företagen och börsbolagen visar att de kooperativa företagen har en mer jämställd fördelning på alla dessa områden:

  • 21 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, vilket kan jämföras med 9 procent hos börsbolagen.
  • 29 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 12,5 procent hos börsbolagen.
  • Ledningsgrupperna i de kooperativa företagen består i snitt av 41 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 26 procent hos börsbolagen.

På ett område har börsbolagen en mer jämställd fördelning, vilket är styrelsernas sammansättning som helhet. Styrelserna i de 100 största kooperativa företagen har 31 procent kvinnor, medan andelen i börsbolagens styrelser är 36 procent kvinnor.

–  Kooperativa företag har fler kvinnor i ledningen än börsbolagen. Men det finns mycket kvar att göra. Precis som hela näringslivet behöver kooperativa företag fortsätta att arbeta hårt för ökad jämställdhet, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, vice ordförande i Svensk Kooperation.

Läs mer om jämförelsen och siffrorna här.

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se