Kooperativets medlemmar är experter över sina egna behov och liv

Brukarkooperativet JAG drivs med fokus på egenmakt och självbestämmande, berättar verksamhetschef Cecilia Blanck.

Det är med målsättningen att låta personer med de allra största funktionsnedsättningarna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans, som Brukarkooperativet JAG drivs. Syftet? Att skapa en personligt utformad assistans för alla sina medlemmar med respekt för självbestämmande och integritet – något som tidigare inte möjliggjorts.

Brukarkooperativet JAG (JAG Personlig Assistans) är ett assistanskooperativ som jobbar för att anordna assistans till alla sina medlemmar. Tjänsten bildades för snart 30 år sedan av en grupp människor som själva hade flera stora funktionsnedsättningar och som såg behovet av en tjänst där medlemmarna själva fick vara med och påverka möjligheten att få leva som andra i samhället. I bildandet av JAG föll valet på den kooperativa företagsformen av ett antal olika anledningar, berättar Cecilia Blanck, verksamhetschef på Brukarkooperativet JAG.

– Ingen skulle kunna tjäna på verksamhetens vinster utan målet skulle vara att servicen höll hög kvalitet. Och den som bedömde kvaliteten skulle vara kooperativets medlemmar – användarna av tjänsterna – och ingen annan. Men också för att man tillsammans kunde ge varandra en trygghet om något händer, eftersom ingen skulle behöva stå ensam med ansvar och problem.

Att låta medlemmarna bestämma

Utöver dessa anledningar var det även viktigt för JAG att de som hade inflytande över tjänsten var de som faktiskt använde den. Därför består också styrelsen i kooperativet av gode män eller föräldrar för några av dem som har assistans i JAG.

– Historiskt sett har andra människor haft mycket makt i medlemmarnas tillvaro; personalgrupper, politiker, handläggare, specialister av olika slag. Alla tycker sig veta vad personer med funktionsnedsättningar behöver, säger Cecilia. Hon fortsätter med att beskriva vikten av att se medlemmarna som experter över sina egna behov och liv, något som hon som verksamhetschef tar på stort allvar.

– Det är de som beslutar hur assistanspengarna ska användas för att ge bästa möjliga service, samt vilka utbildningar deras assistenter behöver. De bestämmer också av vem, var, när och hur assistansen ska ges, för att passa just dem.

Brukarkooperativet JAG lägger dessutom stor vikt vid att de är ett icke vinstdrivande kooperativ och vad det innebär för dem. Styrelse och medlemmar har å ena sidan höga ambitioner när det gäller kvalitet i verksamheten – och ovanpå det kostnader för demokrati och delaktighet som ett vinstdrivande bolag inte har. Samtidigt innebär den kooperativa formen att alla resurser kan användas till just personlig assistans, och det finns ingen som kräver avkastning på kapitalet.

Framtiden stavas kooperation

Cecilia Blanck ser ljust på Brukarkooperativet JAG och den kooperativa företagsformen i allmänhet i framtiden. Hon tycker att det ligger helt i tiden med kooperativt ägande då det blivit allt viktigare för människor att stå upp för det man tror på.

– Jag tror att flera av dagens strömningar passar in i det kooperativa arbetssättet. Värdegrund och mening i både yrkesval och konsumtion blir allt viktigare för många. Hållbarhetsfrågorna, att stå upp för mänskliga rättigheter och ansvarstagande för framtiden är utmaningar som ingen kommer undan. Den kooperativa formen har med sin höga grad av delaktighet och demokrati bra förutsättningar för att kunna vara i framkant!

Vad krävs då för att driva en kooperativ verksamhet? En tydlig vision, målsättning och identitet, hävdar Cecilia. Hon anser att det förutom att inneha tjänster och produkter av bra kvalitét, är lika viktigt att visa vad man som verksamhet strävar efter – och vad som skiljer en åt från eventuella kommersiella konkurrenter.

– Det måste handla om äkta identitet och framför allt mål. Vad strävar vi efter – och hur kan du som medlem vara en aktiv del av vår rörelse? Allt från vilket samhälle vi vill ha, till vilken roll vi vill ha i det, och vad vi tillsammans kan göra för att nå dit.

Kanske är det just på grund av dessa värdeord som JAG Personlig Assistans är en så framgångsrik kooperativ verksamhet – en verksamhet som drivs av passionen för såväl sina medlemmar som sina anställda. Idag har Brukarkooperativet JAG över 4000 anställda personliga assistenter som alla jobbar mot samma mål och vision – att förenkla livet för JAGs medlemmar med stora funktionsnedsättningar.