Kooperativa sektorn växer – motsvarar tio procent av Sveriges BNP

Ny statistik visar att de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen förra året tillsammans hade en omsättning på nära 500 miljarder kronor och cirka 100 000 anställda. Omsättningen ökar för varje år och 2019 var inget undantag med en ökning på 25 miljarder jämfört med året innan. Den totala omsättningen motsvarar 10 procent av Sveriges BNP och befäster de kooperativa och ömsesidiga företagens betydelse i det svenska näringslivet.

Framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några. För sjätte året i rad tar Svensk Kooperation fram statistik som visar på den kooperativa sektorns storlek och utveckling.

Hållbarhet, ansvarstagande och lönsamhet

Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 491 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig och stor del av näringslivet i Sverige. Tillsammans utgör de kooperativa och ömsesidiga företagen det demokratiska näringslivet som på ett unikt sätt förenar affärsnytta med demokratiska värderingar, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

God tillväxt inom kooperativa sektorn

Svensk Kooperation har samlat in och sammanställt fakta som ger en samlad kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige och gäller för år 2019. Statistiken visar att omsättningen för de största kooperativa och ömsesidiga företagen har ökat stadigt under alla år. Från år 2018 till år 2019 har omsättningen ökat med 25 miljarder.

– Vår undersökning visar att den kooperativa sektorn är väldigt stor, med en omsättning på motsvarande 10 procent av Sveriges BNP. Det är nog mer än många tror. Svensk Kooperations informativa statistik tillför här viktig kunskap om det svenska näringslivet som tidigare saknats, säger Curt-Olof Mann, rapportförfattare.

Databas ger möjlighet att sortera, filtrera och jämföra

De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året (2019) en sammanlagd omsättning på 298 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 193 miljarder kronor. Uppgifter har hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor.

På Goda affärer finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika parametrar.

Läs hela rapporten här: Det kooperativa Sverige – de största företagen 2019

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se