Kooperativa sektorn växer – trots pandemin

Ny statistik från Svensk Kooperation visar att den kooperativa sektorn ökade med tre miljarder under 2020 trots en pågående coronapandemi. Med en omsättning på 494 miljarder kronor utgör de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen en betydande del av svenskt näringsliv.

För sjunde året i rad tar Svensk Kooperation fram statistik som visar på den kooperativa sektorns storlek och utveckling.  Rapporten visar att framgångsrika stora kooperativa och ömsesidiga företag finns i många olika delar av näringslivet – boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog är några.

Demokratiska och lönsamma företag

Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 494 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda.

Årets rapport undersöker också pandemins påverkan på de kooperativa och ömsesidiga företagen. Pandemins påverkan på verksamheterna är till viss del svårbedömd, men på totalen så visar statistiken en ökning med tre miljarder kronor för sektorn.

–  Svensk Kooperations nya rapport visar att de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en stor och viktig del av näringslivet i Sverige. Att sektorn som helhet står stadigt och till och med lyckas öka den totala omsättningen mitt under en pågående pandemi visar på kraften som finns i den kooperativa och ömsesidiga företagsformen, där man förenar affärsnytta med demokratiska värderingar, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation.

Statistik och fakta om kooperativa sektorn

Svensk Kooperation tar årligen fram rapporten Det kooperativa Sverige som ger en samlad kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna samt de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige och årets undersökning gäller år 2020.

–  De nya siffrorna bekräftar att den kooperativa sektorn är stor i Sverige, med många stora och framgångsrika företag. Sektorns omfattning är nog större än vad många vet, och rapporten ger viktig kunskap om det svenska näringslivet, säger Curt-Olof Mann, rapportförfattare.

De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året (2020) en sammanlagd omsättning på 295 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 199 miljarder kronor. Tillsammans omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen alltså 494 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3 miljarder kronor från föregående år.

Databas ger möjlighet att sortera, filtrera och jämföra

Här kan du hitta hela rapporten, samt en databas med presentationer av företagen i rapporten och de uppgifter som samlats in. Där finns stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen som ingår i rapporten utifrån olika parametrar.

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken och rapporten har hämtats från offentliga register och databaser samt företagens årsredovisningar och hemsidor.

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se