Kooperativa principerna på svenska

Hur kommer det sig att kooperativa och ömsesidiga företag är så framgångsrika och populära runt hela världen? En av hemligheterna döljer sig bakom siffran sju, närmare bestämt sju kooperativa principer. De finns nu på svenska efter att Svensk Kooperation tagit fram en officiell översättning.

De sju kooperativa principerna samlar kooperationens gemensamma värdegrund och gäller för kooperativa företag över hela världen.  Principerna fastställdes på engelska år 1995 av International Cooperative Alliance. Det har hittills inte funnit någon officiell gemensam översättning till svenska av de kooperativa principerna.

Svensk Kooperations styrelse har nu fastställt en översättning från engelska till svenska.  Arbetet med översättningen har främst skett i samverkan med Svensk Kooperations medlemsföretag. Översättningen syftar till att ligga så nära det engelska originalet som möjligt. Nu kan du ta del av principerna på svenska, de finns att läsa här.

Under året så kommer Svensk Kooperation också att lyfta fram de kooperativa principernas innehåll och mening på olika sätt på ett lättillgängligt kommunikativt sätt. Nu har vi rivstartat lanseringen kring principerna med en film. Se den här och sprid gärna vidare!