Kooperativa och ömsesidiga företag möter vår tids värderingar

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Ann Sommer, vice vd i Länsförsäkringar AB (LFAB), har ögonen på kooperativa och ömsesidiga företag. Inte bara i Sverige, utan även på global nivå. Hon menar att företagsformen ligger helt rätt i tiden eftersom den möter kundernas efterfrågan när det gäller både hållbarhet och långsiktighet.

Ann Sommer är vice vd för Länsförsäkringar och var under mer än 20 år vd för Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB – ett dotterbolag till till LFAB. Hon menar att Länsförsäkringars styrka ligger i de 23 ömsesidiga lokala bolag som tillsammans stöttar varandra, genom best practice och med gemensamt ägda bolag. Kunderna har då möjlighet att njuta av det riktigt lokala men ändå få den bästa och mest tidsenliga utvecklingen.

– Det här gör att vi kan finnas där våra kunder finns och på så sätt lära känna våra kunder. Vi skapar oss en förståelse för deras närmiljö och behov av trygghet på ett helt fantastiskt nära sätt. Vi arbetar långsiktigt i samhället där vi verkar, säger Ann.

Företagsformen speglar arbetet med hållbarhetsfrågor över hela världen

Länsförsäkringar är en federation bestående av 23 ömsesidiga, kundägda länsförsäkringsbolag som samarbetar. I Sverige har de ömsesidiga och kooperativa försäkringsbolagen 45% marknadsandel. Av världens totala försäkringsmarknad så står kooperativa och ömsesidiga försäkringsbolag för 27%.

Tillväxten för kooperativa och ömsesidiga försäkringsbolag i världen är högre än för aktiebolag. Åren mellan 2007 och 2017 växte ömsesidiga och kooperativa försäkringsbolag med 30% jämfört med 17% för andra bolag – en utveckling som Ann ser positivt på. Länsförsäkringars övergripande hållbarhetsarbete utgår från dialoger med prioriterade intressenter, FN:s globala mål, omvärldsbevakning och interna analyser. Den kooperativa och ömsesidiga företagsformen ger ytterligare en dimension till dessa mål.

– Framtiden är vår – den kooperativa och ömsesidiga företagsformen ligger helt rätt i tiden. Långsiktighet, hållbarhet och de värderingar som följer med att vara kundägda är så aktuella. Kundnytta och omsorg om kundens pengar i ett hållbart samhälle likaså. Mer tidsenligt än så blir det inte, säger Ann.

En global trend

Ann Sommer har arbetat inom försäkringsbranschen sedan 1983 och hon sitter i styrelsen för ICMIF, en global paraplyorganisation för ömsesidiga företag. Ann är också styrelseledamot i AMICE som arbetar i Bryssel för ömsesidiga och kooperativa företags intressen, bland annat genom lobbying i EU-parlamentet för att få lika förutsättningar som aktiebolag vid lagstiftning. Hon har hela tiden ögonen på utvecklingen kring kooperativa och ömsesidiga försäkringsbolag och säger sig se samma trend över hela världen; att kunderna söker sig till de ömsesidiga och kooperativa bolagen, som i många fall funnits väldigt länge och är en del av samhället.

– Det känns nu i COVID-19-tider som att våra kunder kommer ”hem”. I otrygga tider söker sig kunderna till det man känner och litar på. Den här kategorin av bolag växer och utvecklas mer kraftfullt än andra typer av försäkringsbolag. Och vi ser att efterfrågan på hållbarhet och långsiktighet är stor bland kunderna, säger Ann.