Ny statistik över de största kooperativa företagen

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans en omsättning på 434 miljarder och 100 000 anställda. Det visar ny statistik som Svensk Kooperation har tagit fram.

Svensk Kooperation har samlat in och sammanställt fakta om de största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige. De 100 största ekonomiska föreningarna hade förra året en sammanlagd omsättning på 273 miljarder kronor och de nio rikstäckande ömsesidiga företagen hade under samma period en sammanlagd premieintäkt och premieinkomst på 161 miljarder kronor, och tillsammans har företagen uppskattningsvis närmare 100 000 anställda.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en viktig del av näringslivet i Sverige, vilket också dessa siffror visar. Den kooperativa sektorn är större än de flesta tror och den har stor potential att öka än mer, säger Tommy Ohlström, ordförande i Svensk Kooperation.

Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna och de ömsesidiga företagen i Sverige. Det finns ytterligare cirka 30 000 ekonomiska föreningar, så det kooperativa Sverige är ännu större än det som täcks in i undersökningen.

– Det finns ingen annan samlad statistik över de kooperativa företagen i Sverige och vi hoppas att uppgifterna som vi har sammanställt ska ge en både fördjupad och breddad bild. De kooperativa företagen finns över hela landet, inom många olika branscher och har olika typer av medlemmar, säger Curt-Olof Mann, rapportförfattare.

Siffrorna baserar sig på 2017 års verksamhet och undersökningen genomförs för fjärde året i rad av Svensk Kooperation. Uppgifter som tidigare inte finns samlade och sammanställda har hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor.

På webbsidan Om Sveriges största kooperativa företag finns hela rapporten, och på företagssidorna goda affärer finns beskrivningar av varje företag samt de uppgifter som samlats in. Där finns också stora möjligheter att sortera, filtrera och jämföra företagen i rapporten utifrån olika parametrar.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se