Kooperativa företag mer jämställda än börsbolag

En jämförelse mellan de 100 största kooperativa företagen och börsbolagen i Sverige visar att kooperativa företag har en mer jämställd representation med betydligt fler kvinnor på ledande positioner. Av de 100 största kooperativa företagen har 22 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för börsbolagen är 10 procent.

De kooperativa företagen tar täten före börsbolagen vad gäller jämställda ledningsgrupper och ledande befattningshavare som vd- och styrelseordförandeposter.

– Vi visste sedan tidigare att kooperativa företag ligger i framkant vad gäller hållbarhet, ansvarstagande och långsiktighet – och nu kan vi visa att det också gäller jämställdhet. Det är oerhört glädjande och visar på ännu en av styrkorna i de framgångsrika svenska kooperativa företagen, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation och vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

En jämförelse mellan de 100 största kooperativa företagen och börsbolagen visar att de kooperativa företagen har en mer jämställd fördelning på alla dessa områden:

• 22 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, vilket kan jämföras med 10 procent hos börsbolagen

• Ledningsgrupperna i de kooperativa företagen består av i snitt 40 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 24 procent hos börsbolagen

• 16 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, vilket kan jämföras med 8 procent hos börsbolagen

På ett område har börsbolagen en mer jämställd fördelning, vilket är styrelserna. Styrelserna i de 100 största kooperativa företagen har 30 procent kvinnor, vilket är något mindre än börsbolagens styrelser som har 34 procent kvinnor.

– Kooperativa företag har en jämnare könsfördelning på maktpositioner än andra företag. Samtidigt så finns det mycket kvar att göra även för de kooperativa företagen, det är fortfarande en dominans av män på alla maktpositioner. Hela näringslivet behöver fortsatt arbeta hårt med jämställdhet, som också är en större fråga än representation och könsfördelning på ledande positioner, säger Marie Nygren, vice ordförande i Svensk Kooperation och vd för KF.

Läs mer om jämförelsen och siffrorna här.

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se