Kooperativa företag – en viktig del av svenskens hushållsekonomi

Nya siffror från Svensk Kooperation visar att kooperation spelar en betydande roll på den svenska konsumentmarknaden. Nära en femtedel av utgifterna i ett genomsnittligt hushåll kan härledas till köp av produkter och tjänster från kooperativa och ömsesidiga företag.

Vi sparar och lånar, köper bostad, tankar bilen, handlar mat och försäkrar oss, inte sällan hos ett kooperativt eller ömsesidigt ägt företag. När kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll summeras, blir resultatet att nära en femtedel av utgifterna inom mat och förbrukningsvaror, försäkring, boende, drivmedel samt banklån kan härledas till kooperativa och ömsesidiga företag.

– De svenska kooperativa och ömsesidiga företagen är med sina närmare 100 000 anställda och över 500 miljarder kronor i samlad omsättning en viktig och växande del av näringslivet. Våra nya siffror visar också att produkter och tjänster från kooperativa och ömsesidiga företag är mycket viktiga för hushållens ekonomi, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Svensk Kooperations beräkningar bygger på kostnader för ett genomsnittligt hushåll år 2022, bestående av två vuxna och två barn som bor i lägenhet i en mellanstor stad med en personbil, i ett område där det finns kooperativa eller ömsesidiga företag representerade. Totalt var exempelhushållets utgifter 26 000 kronor i månaden för de aktuella varorna och tjänsterna. Av det stod de kooperativa och ömsesidiga företagen för nästan 4 500 kronor, baserat på deras olika marknadsandelar 2022. Detta innebär att 17,2 procent av exempelhushållets utgifter för dessa budgetposter kan härledas till tjänster och produkter köpta från kooperativa och ömsesidiga företag.

– Nära en femtedel av kostnaderna inom genomsnittliga hushållsbudgetar kan härledas till olika tjänster och produkter som kooperativa och ömsesidiga företag erbjuder. Detta visar den betydelse som kooperation har för svenskens ekonomi, säger Curt-Olof Mann, som tagit fram beräkningarna och rapporten på uppdrag av Svensk Kooperation.

Genomsnittlig månadskostnad för den aktuella typen av hushåll har beräknats utifrån tillgängliga uppgifter hos myndigheter, banker och försäkringsbolag.  Marknadsandel för aktuella företag har hämtats hos respektive branschorganisation samt från SCB gällande andelen hushåll med bostadsrätt.

Läs mer om undersökningen här

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se