Kooperativa företag – en del av världen

Av Curt-Olof Mann och Mats Wingborg för Svensk Kooperation.