Kooperativa företag bäst i klassen på jämställdhet

Mer än var tredje person är kvinna i ledningsgrupperna för de 100 största kooperativa företagen, jämfört med var femte person i börsnoterade företag.