Kooperativa företag är en vinst för välfärdssektorn

Välfärdssektorn behöver många olika företagsformer och nya lösningar för att klara dagens och morgondagens behov av vård och utbildning.

För att värna kvalitet och utbud inom välfärdssektorn krävs en rik flora av aktörer. Privata, offentliga och kooperativa. Både vårdtagare och brukare mår bra av valfrihet.

Mångfald är också en garanti för att motverka privata och offentliga oligopol. Åtta av tio invånare i Sverige tycker att det är viktigt att kunna välja utförare av vård och omsorg, enligt en undersökning som gjorts av Famna (Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg).

Famnas undersökning visar också att sju av tio tycker att den som bedriver vård och omsorg bör låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinst. Kooperativa företag drivs med grundtanken att vinsten ska återinvesteras i verksamheten. Därmed kommer vinsten vårdtagare och patienter tillgodo genom en ständigt mer utvecklad och förbättrad verksamhet.

Kooperativt företagande bygger på ett starkt personligt engagemang i välfärden – från små föräldrakooperativa förskolor till stora ekonomiska föreningar i vårdsektorn med hundratals anställda och tusentals brukare. Trots denna stora variation utgör de kooperativa företagens marknadsandel inom vård, skola och omsorg bara omkring x procent idag.

Välfärdssektorn behöver många olika företagsformer och nya lösningar för att klara dagens och morgondagens behov av vård och utbildning. Om detta finns idag en bred politisk enighet. För att underlätta en sådan nödvändig utveckling behövs nya upphandlingsregler som ger företag med olika driftsformer möjlighet att konkurrera på lika villkor.

LOU och LOV bör därför ses över för att uppmuntra en mångfald av aktörer och motverka oligopol. Om välfärdssektorn ska attrahera fler icke vinstdrivande företag måste våra politiker prioritera detta.

infoSvenskar om vård och omsorg

En förkrossande majoritet av Sveriges invånare vill kunna välja utförare av vård och omsorg. Samtidigt säger sju av tio nej till att vinster inom vården används till aktieutdelning. I stället vill man att vinsten ska återinvesteras i verksamheten, vilket är en grundtanke inom den kooperativa rörelsen. Välfärdssektorn skulle stärkas av fler kooperativa företag. För att detta ska bli verklighet behöver de nuvarande upphandlingsreglerna ändras så att kooperativa företag kan konkurrera på lika villkor.