Kooperativ samverkan bekämpar fattigdom

De kooperativa idéerna har stor effekt på We Effect som verksamhet, menar generalsekreterare Anna Tibblin.

Med ett långsiktigt tänk och stor kooperativ kraft verkar We Effect med fokus på fattigdomsbekämpning genom kunskap. Syftet är att stödja den utveckling som görs av folk som själva lever i fattigdom, och på så sätt bidra till en förändring som består. Här spelar kooperationen en stor roll i arbetet, menar generalsekreterare Anna Tibblin.

We Effect är en biståndsorganisation som backas av ungefär 60 företag och organisationer i Sverige med rötter i den svenska kooperationen. Verksamma i 25 länder i fyra olika världsdelar, arbetar organisationen långsiktigt med frågor såsom bostäder, jämställdhet, landsbygdsutveckling och marktillgång för att bekämpa fattigdom och skapa en rättvis, hållbar och jämställd värld. Ända sedan starten 1958 har ledstjärnan varit densamma – att kunna kombinera lokalt företagande med demokratiskt deltagande i biståndsprojekt runt om i världen. De kallar det ’hjälp till självhjälp’.

We Effect kom till för över 60 år sedan av några av den svenska kooperationens största förespråkare. Det var efter en utställning vid namn ’En värld utan gränser’ som insamlingen ’Utan gränser’ startades, och detta ledde slutligen till bildandet av biståndsorganisationen ’Kooperation utan gränser’. Namnbytet till We Effect skedde 2013 som ett sätt att ena organisationen över alla arbetsländer. Genom den så kallade vi-effekten, hoppas We Effect kunna hjälpa människor att hjälpa sig själva genom organisering och samarbete. Här har de kooperativa idéerna stor betydelse för verksamheten, men också för henne själv, menar Anna.

– Jag har förmånen att få se hur kooperativ samverkan fungerar i praktiken och upphör aldrig att förvånas över hur starka människor är tillsammans, vare sig det handlar om en grupp kvinnliga bönder i Zimbabwe som går samman och förändrar sina liv – eller om det handlar om hur medlemmarna i LRF mobiliserar och samlar kraft i Sverige.

Osäkra tider ökar kraven

Oavsett var i världen man befinner sig, kan man alltså med hjälp av det kooperativa synsättet göra gott både för sig själv och sin omgivning. We Effect arbetar därför främst med medlemsbaserade organisationer som syftar till att stärka sina medlemmars röster samt öka deras förutsättningar att lyfta sig ur fattigdomen. Och kanske har deras arbete aldrig varit viktigare än nu.

– Vi lever i en osäker tid med klimatkris, coronakris och ökad polarisering. Många jag träffar upplever en viss hopplöshet därför att man inte vet hur man ska kunna påverka sin samtid. Samtidigt ser vi att unga människor ställer högre krav på sina arbetsgivare när det gäller värderingar och medinflytande, och rådande läge visar tydligt hur viktigt samverkan är i Sverige och på andra håll. Det är ett bra läge för kooperativa företag att kliva fram och erbjuda lösningar på människors problem!

Men för att kooperativa företag verkligen ska kunna påverka hur framtiden ser ut, trycker Anna på vikten av att visa vad den kooperativa företagsformen faktiskt betyder i praktiken – och vilka fördelar den kan resultera i. Här krävs det att de kooperativa sektorerna jobbar närmre tillsammans och vågar ta mer plats i svenskt näringsliv.

– ­Det saknas självförtroende! Tillsammans måste vi vara offensiva – och gärna kaxiga. Det finns så mycket bra att berätta – och det finns så tydliga konkurrensfördelar. Varför är det bättre att handla på Coop? Eller köpa bostadsrätt av HSB? Det räcker inte att konkurrera med pris, utan det måste finnas ett annat mervärde om det ska hålla på sikt.

Med stöd av sina kooperativa medlemsorganisationer verkar We Effect både lokalt och globalt för att bekämpa fattigdom på ett långsiktigt, hållbart och förebyggande sätt. Och målet, det är att skapa förändring som består. Anna är övertygad om att detta inte är möjligt utan den kooperativa rörelsen.

– Den kooperativa rörelsen ger mig hopp och exempel på att förändring är möjlig, berättar hon.