Kooperativ juridik

Avancerat juridiskt utbildningsprogram med fokus på fördjupning och dialog.

Svensk Kooperation anordnar ett utbildningsprogram där du erbjuds fördjupad kunskap om tillämpad kooperativ juridik. Vi lyfter och diskuterar praktiska tillämpningsfrågor baserat på deltagarnas önskemål och utforskar lagens möjligheter.

Innehåll

Utbildningen är interaktiv, med stort fokus på erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Utbildningen bygger på deltagarnas medverkan och inspel kring aktuella frågor och problemställningar. Tillsammans tar vi oss an och lär oss av faktiska utmaningar och fall från deltagarnas verklighet.

listMed det kooperativa och ömsesidiga företaget som utgångspunkt kommer vi bland annat att behandla följande teman:

Hela utbildningen inleds med ett uppstartsmöte på cirka en och en halv timme. Där lär vi känna varandra och stämmer av våra förväntningar på utbildningen. Därefter kör vi utbildningen i tre interaktiva moduler, en modul varannan vecka. Varje modul är tre timmar. Inför varje modul kommer du att få konkreta uppgifter att förbereda.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är anställd i en ekonomisk förening eller ömsesidigt företag och arbetar med kooperativ juridik, medlemsfrågor eller kooperativ utveckling. Utbildningen är exklusivt till för Svensk Kooperations medlemsföretag.

Kursledare

Utbildningen leds av Bo Thorstorp och Lars Wennberg, båda med gedigen erfarenhet av kooperativ juridik.

Bo Thorstorp
Bo Thorstorp är jurist med särskild inriktning på kooperativ juridik och lagen om ekonomiska föreningar. Bo driver ett eget konsultföretag och är senior rådgivare i kooperativ juridik på advokatfirman TM & Partners.

Lars WennbergLars Wennberg driver ett eget rådgivningsföretag med inriktning på kooperativ affärsutveckling och är senior rådgivare på KPMG. Bo och Lars har på uppdrag av Svensk Kooperations lett arbetet med att ta fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.


Information och anmälan

Programdatum 2021

infoUppstartsmöte

Onsdag den 29 september 2021, kl. 13-14.30.

date_rangeModuler 1-3

Onsdag 6 oktober 2021, kl. 13.00-16.00
Onsdag 20 oktober 2021, kl. 13.00-16.00
Onsdag 3 november 2021, kl.13.00-16.00

location_onPlats

Programmet genomförs helt digitalt.

account_balance_walletProgramavgift

15 000 kronor exkl. moms per deltagare. Fakturering sker 30 dagar innan programstarten.

editAnmälan

Anmälan direkt via formuläret nedan eller via info@svenskkooperation.se. Inkludera namn, företag, mejladress, faktureringsadress (helst digital) och fakturareferens i anmälan. Sista anmälningsdagen är 30 juni 2021.

mailVill du veta mer?

Kontakta

Anmäl dig här