Kooperativ demokrati i en ny tid

En idédialog med Svensk Kooperation 25 november 11:30-14:00

Hur stärker vi demokratin i de kooperativa  och ömsesidiga företagen? Vilka utmaningar och möjligheter finns idag? Vad kan vi lära av varandra? Nu finns chansen att diskutera dessa frågor tillsammans med andra personer från kooperativa och ömsesidiga företag. Svensk Kooperations styrelse bjuder in till en idédialog om kooperation och demokrati.

Vi inspireras tillsammans av nya kunskaper från experter, tar del av goda och konkreta exempel från kooperativa och ömsesidiga företag och, framför allt, idéer om vägen framåt.  

Mötet genomförs som ett hybridmöte, där det finns möjlighet att delta på plats i Stockholm eller helt digitalt. För de som deltar på plats börjar vi mötet med en mingellunch kl 11.30-12.00.


Angeli Sjöström HederbergDemokratiska utmaningar i kooperativa och ömsesidiga företag

Tillsammans undersöker vi vilka utmaningar som vi har i våra företag kring demokrati. Angeli berättar om engagemang i dagens Sverige – vad är myt och vad är sanning?

Angeli Sjöström Hederberg är författare och föreläsare med lång erfarenhet av medlemsstyrda verksamheter och socialt entreprenörskap. Hon är aktuell med nya boken ”Medlemsfokus i en hybrid tid”.


Mikael AhlströmÅterta medlemskapet – om demokrati och kooperation i en ny tid

Mikael berättar om hur medlemskap och medskapande används på allt fler håll i näringslivet och samhället, och ger inspiration till hur kooperativa och ömsesidiga företag kan återta medlemskapet.

Mikael Ahlström är vd för The Park, som har coworking spaces i Stockholm. Han är också delägare i Hyper Island, ett utbildningsföretag med fokus på digitalisering.


Idédialoger

Tillsammans samtalar vi i mindre idédialogsgrupper, på olika teman som rör kooperation och demokrati. Varje grupp leds av en styrelseledamot från Svensk Kooperation, och i varje grupp får vi del av ett konkret exempel från ett kooperativt eller ömsesidigt företags demokratiutveckling. Du som deltagare väljer en av dessa grupper. Gruppen med temat Digitaliseringens möjligheter hålls helt digitalt, och är till för de som deltar på mötet digitalt.

 

Marie NygrenFler unga som engagerar sig

LRF berättar om en ledarskapsutbildning för unga personer som vill engagera sig.

Dialogen leds av Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation och vd för KF som inleder med kort spaning kring unga och kooperation.


Pernilla BondeDigitaliseringens möjligheter – Genomförs digitalt

Länsförsäkringar berättar om de helt digitala val till fullmäktige som de genomfört under ett flertal år.

Dialogen leds av Pernilla Bonde, styrelseledamot i Svensk Kooperation och vd för HSB Riksförbund som inleder med kort spaning kring kooperationen och digitaliseringens möjligheter.


Petter SkogarInvolvera medlemmar i strategi och styrning

Lantmännen berättar om sitt arbete med ägardialoger för alla medlemmar som de har arrangerat vid flera tillfällen de senaste åren.

Dialogen leds av Petter Skogar, styrelseledamot i Svensk Kooperation och vd för Fremia som inleder med kort spaning kring kooperationen och medlemmars engagemang i strategi- och styrningsarbete.


Anna TibblinNya sätt att engagera medlemmar

KF berättar om hur de har arbetat med att engagera medlemmar på ett nytt sätt samt kommande sätt för att engagera än fler.

Dialogen leds av Anna Tibblin, adjungerad styrelseledamot i Svensk Kooperation och generalsekreterare för We Effect som inleder med kort spaning om nya sätt att engagera medlemmar.

Datum

Tid: Torsdag 25 november kl 11.30-14.00.

Mötet börjar med en mingellunch kl 11.30-12.00

Plats: Posthuset 7A, Vasagatan 22 i Stockholm eller digitalt

Kostnad: Kostnadsfritt för Svensk Kooperations medlemmar

Senast den 17 november till info@svenskkooperation.se.

Om du deltar fysiskt – ange också vilken idédialogsgrupp du helst
vill delta i. Först till kvarn gäller, så ange också gärna en alternativ
grupp. Meddela också ev specialkost för lunchen i din anmälan.