Kooperativ demokrati beskrivs i företagens styrningsrapporter

Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag – ett ramverk för styrning av företag i den kooperativa sektorn. Alla företag som har antagit den kooperativa koden beskriver i styrningsrapporter hur koden tillämpas i verksamheten. Nu finns årets styrningsrapporter samlade.  

Den kooperativa koden syftar till att öka öppenheten kring kooperativa och ömsesidiga företags särart och affärslogik. Den bygger på principen följ och förklara, vilket i praktiken innebär att ett företag som tillämpar koden tydligt ska redovisa och motivera på vilket sätt företaget följer de åtta principer som finns i koden. Denna redogörelse ska göras i en årlig styrningsrapport från respektive företag som antagit koden.

Fokus på den kooperativa demokratin

I styrningsrapporterna berättar företagen bland annat om sina demokratiska processer, hur valen sker transparent och hur det säkerställs att företaget har en öppen kommunikation med sina medlemmar.

Den kooperativa koden och styrningsrapporterna sätter fokus på den kooperativa särarten – hur den demokratiska styrningen går till och hur företagen verkar för medlemsnyttan. Genom att läsa de kooperativa och ömsesidiga företagens styrningsrapport får man ta del av hur företagens medlemsdemokrati fungerar i praktiken.

Företagens årliga styrningsrapport läggs fram i företagets årsredovisning eller redovisas på annat sätt till medlemmarna. 

Goda exempel från styrningsrapporter

Är du nyfiken på att veta hur våra medlemsföretag som antagit koden tillämpat den? Klicka på respektive företag för att läsa mer och ta dig vidare till styrningsrapporterna.

Folksam Liv
Folksam Sak
Fonus
HSB
KF
Landshypotek
Lantmännen
LRF
Norra Skog
Norrmejerier
OK
OK Värmland
Riksbyggen