Kooperativ Årsbok, 2003–2004

Kooperation i förändring. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.