Kooperativ Årsbok, 2002

Kooperation, ideellt arbete och lokal ekonomisk utveckling. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.