Kooperativ Årsbok, 2000

Om kooperation och social ekonomi. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.