Kooperativ Årsbok, 1999

Mellan stat och marknad. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.