Kooperativ Årsbok, 1998

Synliga och osynliga vinster. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.