Kooperativ Årsbok, 1996

Värden och omvärlden. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.