Kooperativ Årsbok, 1995

Kooperation och välfärd. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.