Kooperativ Årsbok, 1994

Kooperativa vägval. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.