Kooperativ Årsbok, 1992

Kooperationens gränser. Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.