Kooperativ Årsbok, 1991

Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.