Kooperativ Årsbok, 1988

Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.