Kooperativ Årsbok, 1987

Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.