Kooperativ Årsbok, 1984

Föreningen kooperativa studier, © Coop-KF, arkiv och bibliotek.